Gizlilik Politikası

Bu site bir GALATA A.Ş  internet sitesidir.
 

GALATA A.Ş, özellikle tarihi yapıların renovasyonu üzerine uzmanlaşan bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir.

Bu sayfa GALATA A.Ş tarafından bir eğlence ve bilgi kaynağı olarak kullanılmak üzere ve bir iletişim aracı olarak sunulmaktadır. İşbu internet sitesinin belirli kısımlarında mal ve hizmet satın alma, otel rezervasyonu yapma ve internet üzerinden bilgi talebinde bulunma seçenekleri yer almaktadır.
GALATA A.Ş internet sitesinin sayfalarından faydalanan kullanıcı GALATA A.Ş Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını (“Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartları”) ve uygulamadaki kanun ve yönergeleri kabul eder.

GALATA A.Ş tarafından sunulan münferit hizmet veya ürünlere ilişkin olarak düzenlenecek özel sözleşmeler, her ne kadar anlaşmazlık durumunda bu gibi özel sözleşmelerde yer alan hükümler geçerli olacak olsa da yukarıda anılan şart ve koşulları tamamlayıcı niteliktedir.

Bu nedenle, internet sitemizde gezinmeye başlamadan önce aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını okumanızı tavsiye ederiz. İnternet sitesinde kullanılan marka, marka işareti, başlık, logo, grafik, tasarım ve metinler ile diğer malzemeler GALATA A.Ş’ın ya da GALATA A.Ş’a ait başka bir şirketin mülkiyetindedir. Sitede kullanılan metin ve grafik dosyaları telif hakları ve/veya marka kanunlarınca koruma altında alınmıştır ve/veya tasarım olarak tescillenmiştir veya bunlar GALATA A.Ş’ın başka herhangi bir şekilde koruma altına alınmış mülkleridir.

GALATA A.Ş, mevcut Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını önceden haber vermeksizin güncelleme ve mevcut metni değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan bu türden değişiklikler bağlayıcı olacaktır.

Gizlilik Politikası

Gizliliğin korunmasına önem vermekteyiz. GALATA A.Ş internet sitesi ziyaretçilerinden hiçbir şekilde isim, adres, telefon numarası ya da e-posta adresi gibi kendilerine ait kişisel bilgileri istememektedir. Ancak, sunduğumuz hizmetlerden (haber bültenleri, rezervasyon, sipariş gibi) faydalanılabilmesi için kişisel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu türden bilgiler yalnız talep etmiş olduğunuz hizmetin sunulmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Tarafımıza verilen kişisel bilgiler başkalarına satılmamakta, değiş tokuş edilmemekte ya da başka bir suretle GALATA A.Ş dışında bir kuruma verilmemektedir. Aynı şekilde, bu bilgiler işbu metinde anlatılanlar dışında bir amaçla kullanılmamaktadır.

Çerezler: Bazı durumlarda GALATA A.Ş “çerez” olarak bilinen dosyaları kullanmaktadır. “Çerez”, kullanıcının sabit diskinde depolanan ve kişiler hakkında kimlik belirlemesinde kullanılmayan bilgileri içeren bir dosyadır. Bu çerezler yalnız kullanıcının davranışlarının anlaşılması ve müşteriye özel hizmetlerin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler etkisiz hale getirildiğinde internet üzerinde sunulanların büyük bir kısmına yine de erişebilirsiniz (Explorer ayarları: Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel).
Protokol: İnternet sitesine erişiminiz protokole kaydedilebilmektedir. GALATA A.Ş, bu türden bilgileri yalnız istatistiki değerlendirmelerde (anonim) kullanma hakkına sahiptir.
GALATA A.Ş ilgileneceğinizi düşündüğü şirketlerinin logolarını ve bunların internet sayfalarına giden bağlantıları GALATA A.Ş internet sitesine yerleştirmelerine izin vermektedir. GALATA A.Ş bu türden üçüncü şahıs konumundaki şirketlerin veri koruma standartlarını doğrulamamaktadır. Bu sitelere erişimin beraberinde getirdiği riskler kullanıcıya aittir.
GALATA A.Ş güncel şifreleme ve güvenlik kılavuzları ve modern teknik güvenlik önlemleri kullanmaktadır.  Her türlü kişisel bilgi bu standartlara uygun olarak veritabanlarında toplanmakta ve yalnız GALATA A.Ş’ın kullanımına yönelik olarak depolanmaktadır.

Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartları

Mevcut internet sitesinin içeriğinin tamamı telif haklarıyla korunmaktadır. Aksi belirtilmeksizin ve GALATA A.Ş’ın yazılı izni olmaksızın işbu internet sitesinde yer alanlar işbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarında veya işbu internet sitesinde sözü edilenler dışında amaçlara yönelik olarak kullanılamaz. GALATA A.Ş veya GALATA A.Ş’ın şirketlerinden hiçbiri, bağımsız üçüncü şahısların bu internet sitesinde sunulan malzemelerin kullanılmasına bağlı olarak karşılaşabileceği zararların sorumluluğunu ya da yükümlülüğünü kabul etmemektedir. Kişilerin bu internet sitesinde yer alanları bilgisayarlarına indirmesine veya kullanmasına bunların ancak ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı ve özel amaçlar doğrultusunda kullanılması ve telif hakkı işaretlerinin kaldırılmaması, belgelerin değiştirilmemsi ve bu malzemeler bağlamında verilmiş her türlü telif hakkı, marka ve fikri mülkiyet hakkına ilişkin işaretlere uygun hareket edilmesi şartıyla izin verilmektedir. Bu ana sayfada yer alan malzemelerin başka şekilde kullanılmasına izin verilmemektedir. İşbu sitede yayımlanan fotoğraflar, görüntüler, tasarımlar, logolar, başlıklar ve marka işaretleri (tescilli olsun olmasın) ve işbu internet sitesinde yer alan diğer her şey GALATA A.Ş’ın mülkiyetindedir veya üçüncü şahısların izniyle kullanılmıştır. GALATA A.Ş’ın veya ilgili hakların ait olduğu üçüncü şahısların yazılı izni olmaksızın bu içerik kullanılamaz.  Söz konusu içerik aktarılamaz, değiştirilemez, yayımlanamaz, iletilemez, başka yerde kullanılamaz, başka sistemlerde kullanılamaz ya da kamunun kullanımına veya ticari kullanıma açılamaz. Bunu ihlal edenler hakkında kanuni ceza ve para cezası uygulanacaktır.

Her ne kadar GALATA A.Ş bu sitede yer alanların doğru kullanılması yönünde elinden geleni yapmakta olsa da GALATA A.Ş bu bölümle sınırlı olmamak üzere sitede verilen bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğuna ilişkin garanti vermemektedir. Aynı şekilde, GALATA A.Ş kullanıcının amacına ilişkin olarak sitede verilen bilgilerin sorumluluğunu üstlenmemektedir.
GALATA A.Ş hiç bir şekilde site içeriğinin yanlışlığı ya da eksikliğine ilişkin sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Özelilikle belge ve grafiklerde teknik ya da tipografik hatalar bulunabilir. Bu sitede yer alan belge veya dosyalarının kullanılmasından, bunlara bakılmasından ya da bilgisayara indirilmesinden doğacak risk kullanıcıya aittir. Aynı şekilde kullanıcı, verilerinin güvenliğinden sorumlu olacaktır. Dahası, GALATA A.Ş, kullanıcının bilgisayar sisteminde veya başka herhangi bir mülkünde siteye erişim, sitenin kullanılması ya da siteye bakılmasına veya siteden malzeme, veri, metin, grafik, görsel veya işitsel malzeme indirilmesine bağlı olarak oluşabilecek zarar veya bulaşabilecek virüslere ilişkin sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
GALATA A.Ş, GALATA A.Ş’a ait markalar ve sitenin tasarımı, üretimi ve kurulmasına katkıda bulunmuş diğer tarafların tamamı, siteye erişime ya da sitenin kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan doğrudan, tesadüfi ya da dolaylı hasarlara veya hasar iddialarına ilişkin yükümlülüğü hiç bir şekilde kabul etmemektedir. Özellikle GALATA A.Ş ile kullanıcı arasında bir sözleşme ilişkisinin bulunduğu durumlarda, ürün yükümlülüğüne temelinde sözleşmesel yükümlülüklerin ya da taahhüt edilmiş özellik ya da taleplerin dahil olmadığı durumlarda ihmale bağlı olarak ortaya çıkan önemsiz yükümlülük ihlalleri söz konusu olduğunda GALATA A.Ş hiç bir şekilde yükümlülük kabul etmemektedir. Bu durum, GALATA A.Ş’ın yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yardım aldığı diğer şahıslar için de geçerlidir.
GALATA A.Ş’a gönderilen kişisel bilgilerin tamamı bu sayfada yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak yönetilmektedir. İnternet üzerinden ya da e-posta aracılığıyla GALATA A.Ş’a kullanıcı tarafından gönderilen diğer  muhaberat ya da malzemeler (fikirler, görüntüler, grafikler, sorular, görüşler, öneriler, vb.) gizlilik çerçevesinde ele alınmayacak ve bunlar özel mülkiyet korumasına tabi olmayacaktır; ancak, anılan türden malzemeler GALATA A.Ş’ın mülkiyeti haline gelecek ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sadece GALATA A.Ş tarafından buna uygun olarak kullanılabilecektir.
Çapraz Başvuru (Bağlantılar): Diğer hizmet sağlayıcılara ya da internet sitelerine verilen bağlantılar yalnız birer hizmet olarak sunulmaktadır. GALATA A.Ş bağlantısı verilen internet sitelerini doğrulamamıştır ve söz konusu sitelerin içerik veya gizlilik politikalarına ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir. Başka sitelere giden bağlantılar takip edildiğinde kullanıcı GALATA A.Ş internet sitesinden ayrılmış olacaktır. GALATA A.Ş’ın internet sitelerinde GALATA A.Ş’ın denetimine tabi olmayan bağlantılar verilmektedir. GALATA A.Ş, internet sitesinin üçüncü şahıslarla web yayını veya başka şekillerde bağlantılandırılmasına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamakta ya da hiçbir yükümlülük altına girmemektedir. Bu türden kullanımlara ilişkin risk kullanıcıya aittir ve bizim iznimiz dışındadır.
Derin bağlantı: İşbu internet sitesine verilen bağlantıların kullanıcıyı yalnız sitenin ilk sayfasına (“ana sayfa”) getirmesine izin verilmektedir. Derin bağlantıya (kullanıcıların internet sitesin içindeki alt sayfalara bağlanması) ancak GALATA A.Ş’ın açık izniyle izin verilmektedir. İnternet sitesi, internet sitesinde yer alan sayfalar ve/veya nesneler ancak açık izinle çerçevelenebilir.

Yerel Yasal Sınırlamalar

GALATA A.Ş internet sitesi, GALATA A.Ş internet sitesinin yayımlanmasının veya kullanılmasının (kişinin tabiiyeti, ikametgahı veya başka nedenlerle) yasak olduğu herhangi bir yargı alanında bulunan kişilere yönelik değildir. Bu gibi yasaklamalara tabi olan kişiler GALATA A.Ş internet sitesine erişmemelidir.

2017 teklif hakkı GALATA A.Ş, Türkiye’ye aittir. Bütün hakları saklıdır. 

15 Nisan 2017

 
 
 
Copyright © 2016 GÖCEK VİLLA HOLIDAYS
 

İstanbul Ofisi

 

Firuzağa Mah. Faikpaşa Cad. No:37/9
Beyoğlu, İstanbul
M: +90 (530) 401 11 55
F: +90 (212) 244 77 46
info@gocekvillaholidays.com

Londra Ofisi

 

36 Great Pulteney Street,
Londra
W1F 9NS
T: +44 (0)20 7758 0002
info@gocekvillaholidays.co.uk

follow